Slovak

Dôležité informácie o IQOS

 

 • IQOS a HEETS nie sú bez rizika.
   

 • Tabakové náplne HEETS obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou.
   

 • IQOS je určený pre dospelých fajčiarov, ktorí chcú pokračovať v užívaní tabakových výrobkov.
   

 • IQOS nie je určený pre ľudí, ktorí nikdy nefajčili alebo ktorí fajčiť prestali.
   

 • IQOS nie je alternatívou k ukončeniu fajčenia. Najlepšou voľbou pre všetkých, ktorí sú znepokojení zdravotnými rizikami spojenými s fajčením, je úplne prestať užívať akékoľvek tabakové výrobky.
   

 • IQOS nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov.
   

 • IQOS nie je vhodný pre tehotné ženy a ľudí so srdcovými problémami alebo cukrovkou.
   

 • Aby ste mohli ako dospelí fajčiari plne pocítiť výhody plynúce z používania IQOS, mali by ste úplne prejsť na IQOS a cigariet sa natrvalo vzdať.

 

TABAKOVÉ NÁPLNE, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SO ZARIADENÍM IQOS, OBSAHUJÚ NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVANIE ZARIADENIA IQOS PRETO NIE JE BEZ RIZÍK. NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM AKO ZNÍŽIŤ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM TABAKOVÝCH VÝROBKOV, JE ÚPLNE PRESTAŤ TABAKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAŤ.