Slovak

Viac ako desaťročie vývoja a miliardové investície

IQOS je produkt, na ktorý sa oplatí prejsť.

technology-header-img

Za víziou stojí veda.

IQOS HeatControl™ technológia vytvára aerosól s príjemnou chuťou obsahujúci nikotín. Keďže pri používaní IQOS tabak nehorí, množstvo škodlivých látok je v porovnaní s cigaretovým dymom výrazne nižšie.

Veda spojená s chuťou

technology-img-labo
technology-img-iqos

Pred vyše desiatimi rokmi sa vedci a odborníci z celého sveta stretli v švajčiarskom meste Neuchatel s cieľom priniesť revolúciu do spôsobu užívania tabaku. Výsledkom je zariadenie IQOS, revolučná technológia pre zahrievanie tabaku, ktorá má v priemere o 90 – 95 % menej škodlivých látok v porovnaní s referenčnými cigaretami.*

Úplný prechod na IQOS môže predstavovať menšie riziko pre vaše zdravie než pokračovanie vo fajčení.

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

TO NEZNAMENÁ, ŽE IQOS JE BEZ RIZIKA.

 

*Zdroj: Priemerné zníženie koncentrácií (vzťahujúce sa na jeden kus náplne) jednotlivých škodlivých a potenciálne škodlivých zložiek meraných v aerosóle IQOS v porovnaní so štandardnou 9,4 mg „dechtovou“ referenčnou cigaretou (3R4F) vytvorenou pre výskumné účely. Zber aerosólu  a dymu uskutočnený podľa pravidiel pre simulátor fajčenia Health Canada Intense (objem potiahnutia 55 ml, trvanie potiahnutia 2 sekundy, interval medzi potiahnutiami 30 sekúnd). Výpočty zníženia nezahŕňajú nikotín.

technology-img-recharge

IQOS v sebe spája technológiu zahrievania tabaku namiesto jeho spaľovania s bezkonkurenčnou presnosťou.

Základom inovácie je keramická čepeľ so stopami zlata, striebra a platiny, vďaka ktorej môže IQOS tabak dokonale zahriať a zároveň nespaľovať.

technology-precision-img
technology-innovative-img

Inovatívny systém zložený z troch častí.

V centre všetkého sú HEETS - tabakové náplne určené na používanie so zariadením IQOS vyrobené z vyberaných tabakových zmesí. Zážitok sprostredkováva elegantný IQOS nahrievač, ktorý zahrieva tabak tak, aby sa uvoľnila skutočná chuť tabaku bez horenia. Keď sa tabaková náplň spotrebuje, môžete ju z IQOS nahrievača vybrať a ten vložiť späť do nabíjačky.

IQOS mení životy miliónom ľudí.

Viac ako päť miliónov dospelých fajčiarov už prešlo na IQOS. Spoznajte ich príbehy.

technology-million-img

TABAKOVÉ NÁPLNE, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SO ZARIADENÍM IQOS, OBSAHUJÚ NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVANIE ZARIADENIA IQOS PRETO NIE JE BEZ RIZÍK. NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM AKO ZNÍŽIŤ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM TABAKOVÝCH VÝROBKOV, JE ÚPLNE PRESTAŤ TABAKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAŤ.