Nahrievač

Vyskúšajme nasledujúce kroky

holder-ts-1-temperature-warning-global-iqos-2-4

IQOS 2.4 Plus funguje v teplotnom rozsahu medzi 10° a 40° C.
Ak je teplota prostredia nízka, skúste zohriať nahrievač v ruke po dobu aspoň 1 minúty.

Holder-TS-2---Do-not-press-(Global)---IQOS-2

Nahrievacia čepeľ sa aktivuje len jedným stlačením tlačidla nahrievača.
Keď svetielko indikátora prestane blikať a začne neprerušovane svietiť, nahrievač bude pripravený na použitie.
Potom už tlačidlo na nahrievači nestláčajte, zariadenie by sa tým mohlo vypnúť.

charger-ts-2-charger-with-full-battery-global-iqos-2-4

Čistiacou tyčinkou IQOS vyčistite konektor nahrievača (spodnú časť zariadenia). 
Konektor nahrievača musí byť úplne suchý.

holder-ts-4-charger-with-50-battery-global-iqos-2-4

Skontrolujte, či je vrecková nabíjačka zapnutá*, zapojená do elektrickej zásuvky** a či je nabitá (aspoň dve celé biele svetielka).
Vložte nahrievač do vreckovej nabíjačky (pamätajte na to, že konektor nahrievača musí smerovať dole) a počkajte 10 minút, alebo kým sa nahrievač plne nenabije (vrchné svetielko vreckovej nabíjačky sa zmení na neprerušovanú bielu).

* Raz stlačte tlačidlo na zapnutie vreckovej nabíjačky a skontrolujte, či sa zapli svetielka. Ak nie, tlačidlo znovu stlačte a 3 sekundy podržte.
** USB porty na laptopoch nemusia mať dostatok elektrickej energie na to, aby nabili vreckovú nabíjačku, ak je úplne vybitá.

Vrecková nabíjačka

Vyskúšajme nasledujúce kroky

charger-ts-1-accessories-global-iqos-2-4

Skontrolujte, či napájací adaptér alebo USB kábel nie sú poškodené. 
Ak nájdete nejaké poškodenie, skúste použiť novú súpravu adaptéra a kábla.
Zariadenia IQOS sú určené len na použitie s oficiálnymi alebo schválenými napájacími adaptérmi IQOS pre optimálne nabíjanie.

charger-ts-2-charger-with-full-battery-global-iqos-2-4

Skontrolujte, či je vrecková nabíjačka zapnutá*. 
Zapojte ju aspoň na 20 minút do elektrickej zásuvky**. Odporúčame plné nabitie, na ktoré treba 2 hodiny.
* Raz stlačte tlačidlo na zapnutie vreckovej nabíjačky a skontrolujte, či sa zapli svetielka. Ak nie, tlačidlo znovu stlačte a 3 sekundy podržte.
** USB porty na laptopoch nemusia mať dostatok elektrickej energie na to, aby nabili vreckovú nabíjačku, ak je úplne vybitá.

Charger-TS-3---Reset-(Global)---IQOS-2

Urobte reset vreckovej nabíjačky. 
Na 3 sekundy stlačte tlačidlo napájania zároveň s tlačidlom Bluetooth a potom ho uvoľnite. Po uvoľnení tlačidiel všetky svetielka na vreckovej nabíjačke krátko nabielo zablikajú.

charger-ts-2-charger-with-full-battery-global-iqos-2-41

Čistiacou tyčinkou IQOS vyčistite konektor nahrievača (spodnú časť zariadenia). 
Konektor nahrievača musí byť úplne suchý.
Vložte nahrievač späť do vreckovej nabíjačky (pamätajte na to, že konektor nahrievača musí smerovať dole).