Nahrievač

Vyskúšajme nasledujúce kroky

holder-ts-1-temperature-warning-global-iqos-2-4

IQOS 2.4 Plus funguje v teplotnom rozsahu medzi 10° a 40° C.
Ak je teplota prostredia nízka, skúste zohriať nahrievač v ruke po dobu aspoň 1 minúty.

Holder-TS-2---Do-not-press-(Global)---IQOS-2

Nahrievacia čepeľ sa aktivuje len jedným stlačením tlačidla nahrievača.
Keď svetielko indikátora prestane blikať a začne neprerušovane svietiť, nahrievač bude pripravený na použitie.
Potom už tlačidlo na nahrievači nestláčajte, zariadenie by sa tým mohlo vypnúť.

charger-ts-2-charger-with-full-battery-global-iqos-2-4

Čistiacou tyčinkou IQOS vyčistite konektor nahrievača (spodnú časť zariadenia). 
Konektor nahrievača musí byť úplne suchý.

holder-ts-4-charger-with-50-battery-global-iqos-2-4

Skontrolujte, či je vrecková nabíjačka zapnutá*, zapojená do elektrickej zásuvky** a či je nabitá (aspoň dve celé biele svetielka).
Vložte nahrievač do vreckovej nabíjačky (pamätajte na to, že konektor nahrievača musí smerovať dole) a počkajte 10 minút, alebo kým sa nahrievač plne nenabije (vrchné svetielko vreckovej nabíjačky sa zmení na neprerušovanú bielu).

* Raz stlačte tlačidlo na zapnutie vreckovej nabíjačky a skontrolujte, či sa zapli svetielka. Ak nie, tlačidlo znovu stlačte a 3 sekundy podržte.
** USB porty na laptopoch nemusia mať dostatok elektrickej energie na to, aby nabili vreckovú nabíjačku, ak je úplne vybitá.

Vrecková nabíjačka

Vyskúšajme nasledujúce kroky

charger-ts-1-accessories-global-iqos-2-4

Skontrolujte, či napájací adaptér alebo USB kábel nie sú poškodené. 
Ak nájdete nejaké poškodenie, skúste použiť novú súpravu adaptéra a kábla.
Zariadenia IQOS sú určené len na použitie s oficiálnymi alebo schválenými napájacími adaptérmi IQOS pre optimálne nabíjanie.

charger-ts-2-charger-with-full-battery-global-iqos-2-4

Skontrolujte, či je vrecková nabíjačka zapnutá*. 
Zapojte ju aspoň na 20 minút do elektrickej zásuvky**. Odporúčame plné nabitie, na ktoré treba 2 hodiny.
* Raz stlačte tlačidlo na zapnutie vreckovej nabíjačky a skontrolujte, či sa zapli svetielka. Ak nie, tlačidlo znovu stlačte a 3 sekundy podržte.
** USB porty na laptopoch nemusia mať dostatok elektrickej energie na to, aby nabili vreckovú nabíjačku, ak je úplne vybitá.

Charger-TS-3---Reset-(Global)---IQOS-2

Urobte reset vreckovej nabíjačky. 
Na 3 sekundy stlačte tlačidlo napájania zároveň s tlačidlom Bluetooth a potom ho uvoľnite. Po uvoľnení tlačidiel všetky svetielka na vreckovej nabíjačke krátko nabielo zablikajú.

charger-ts-2-charger-with-full-battery-global-iqos-2-41

Čistiacou tyčinkou IQOS vyčistite konektor nahrievača (spodnú časť zariadenia). 
Konektor nahrievača musí byť úplne suchý.
Vložte nahrievač späť do vreckovej nabíjačky (pamätajte na to, že konektor nahrievača musí smerovať dole).

TABAKOVÉ NÁPLNE, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SO ZARIADENÍM IQOS, OBSAHUJÚ NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVANIE ZARIADENIA IQOS PRETO NIE JE BEZ RIZÍK. NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM AKO ZNÍŽIŤ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM TABAKOVÝCH VÝROBKOV, JE ÚPLNE PRESTAŤ TABAKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAŤ.