Slovak

Riešenie problémov so zariadením IQOS 2.4 Plus

Sme tu, aby sme vám pomohli. Získajte podporu, ktorú potrebujete pre svoje zariadenie IQOS 2.4 Plus.

Najprv, prosím, vyberte, s ktorým zariadením IQOS potrebujete poradiť.

Pokiaľ sa so zariadením IQOS 2.4 Plus vyskytne problém, najprv sa ubezpečte, či je zariadenie nabité.

Ako skontrolovať, či je zariadenie IQOS 2.4 Plus nabité:                                                                                    

Skontrolujte, či je vrecková nabíjačka IQOS 2.4 Plus zapnutá, a to stlačením tlačidla vreckovej nabíjačky na 1 sekundu. Svetlá by sa mali rozsvietiť. Pokiaľ to tak nie je, stlačte a podržte tlačidlo na 4 sekundy.                                                                                                                                                          

Pokiaľ nevidíte žiadne svetlá, nabite vreckovú nabíjačku pomocou originálneho sieťového adaptéra a kábla IQOS.*                                                                                                                                    

Ak chcete zistiť, či je váš IQOS 2.4 Plus nabitý, stačí stlačiť tlačidlo na vreckovej nabíjačke (keď je IQOS vo vnútri). Pokiaľ svieti svetlo na hornej strane vreckovej nabíjačky, je váš IQOS pripravený na použitie.  Pokiaľ kontrolka bliká, IQOS sa nabíja. Alebo jednoducho zariadenie IQOS vyberte a skontrolujte, či svieti. Pokiaľ áno, je váš IQOS nabitý a pripravený na použitie.                                                                                    

*Majte na pamäti, že USB porty notebooku nemusia mať dostatok energie na nabitie vreckovej nabíjačky. Namiesto toho odporúčame použiť elektrickú zásuvku.                  

Video – Ako nabíjať IQOS 2.4 Plus
Troubleshoot_2-4-plus-comp-1-664-x-907
Resetovanie zariadenia IQOS 2.4 Plus

 

Pokiaľ je váš IQOS 2.4 Plus nabitý, ale stále nefunguje, ďalším krokom je resetovanie zariadenia.

Súčasne stlačte obe tlačidlá pod kontrolkou stavu batérie a počkajte, kým približne po 2 sekundách všetky svetlá niekoľkokrát nabielo zablikajú.

Troubleshoot_2-4-plus-comp-2-664-x-907
Čistenie zariadenia IQOS 2.4 Plus môže vyriešiť veľa problémov

Je pri používaní IQOS 2.4 Plus ťažké užívať tabakovú náplň? Nevzniká pri používaní IQOS 2.4 Plus dostatok aerosólu? Tieto problémy je možné pravdepodobne vyriešiť pomocou IQOS čističa a čistiacich tyčiniek, ktorými vyčistíte nahrievač a vrchný kryt IQOS.                                                                                                                                                   

Pravidelné čistenie IQOS 2.4 Plus so správnymi nástrojmi zabezpečí nielen to, že získate optimálny zážitok z pravej tabakovej chuti, ale môže tiež vyriešiť niektoré problémy, s ktorými sa pri IQOS 2.4 Plus môžete stretnúť.       

Video – Ako čistiť IQOS 2.4 Plus
Troubleshoot_2-4-plus-comp-3-664-x-907
Nenabíja sa vaše zariadenie IQOS 2.4 Plus?

Pokiaľ sa váš IQOS 2.4 Plus nenabíja správne, je možné, že treba vyčistiť konektory. Jednoducho vyčistite konektory samotného IQOS a vreckovej nabíjačky IQOS pomocou čistiacich tyčiniek IQOS.

Troubleshoot_2-4-plus-comp-4-664-x-907
Problémy s teplotou IQOS 2.4 Plus

Vidíte na vreckovej nabíjačke IQOS 2.4 Plus malé červené svetlo? Môže to byť tým, že je váš IQOS 2.4 Plus príliš chladný alebo príliš horúci.                                                                                                                                          

IQOS 2.4 Plus funguje v teplotnom rozsahu medzi 10 – 40 °C. Pokiaľ je teplota okolia nízka, skúste IQOS 2.4 Plus zahrievať v ruke aspoň 1 minútu. Pokiaľ je naopak príliš teplo, zoberte ho so sebou na chladnejšie miesto a po vychladnutí by mal opäť fungovať.

Troubleshoot_2-4-plus-comp-5-664-x-907
Má váš IQOS 2.4 Plus zlomenú nahrievaciu čepeľ alebo iné fyzické poškodenie?

Skontrolujte, či má váš IQOS 2.4 Plus zlomenú nahrievaciu čepeľ alebo nejaké iné fyzické poškodenie. Ak je to tak, je nám ľúto, že sa vám to stalo. Kontaktujte zákaznícku podporu IQOS a spoločne to vyriešime. 

Niekedy môže čistenie IQOS 2.4 Plus poškodiť nahrievaciu čepeľ vo vnútri. Pri čistení nahrievača IQOS 2.4 Plus buďte opatrní. Tiež si dávajte pozor, aby ste nikdy neskrútili tabakovú náplň, pokiaľ je v nahrievači. Tento pohyb môže poškodiť nahrievaciu čepeľ a zničiť tak váš pôžitok z IQOS 2.4 Plus.        

Kontaktujte nás
Troubleshoot_2-4-comp-6-664-x-907

Máte ďalšie otázky týkajúce sa IQOS?

Sme vám k dispozícii naprieč niekoľkými kanálmi

TABAKOVÉ NÁPLNE, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SO ZARIADENÍM IQOS, OBSAHUJÚ NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVANIE ZARIADENIA IQOS PRETO NIE JE BEZ RIZÍK. NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM AKO ZNÍŽIŤ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM TABAKOVÝCH VÝROBKOV, JE ÚPLNE PRESTAŤ TABAKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAŤ.