Slovak

O ktorom zo zariadení IQOS sa chcete dozvedieť viac?

Ako používať IQOS 3 DUO?

(1) Stlačením tlačidla vreckovej nabíjačky IQOS 3 DUO skontrolujte úroveň nabitia batérie. Pokiaľ je nízka, pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky pomocou sieťového adaptéra a kábla IQOS.                                                                                                

(2) Ak chcete vreckovú nabíjačku IQOS 3 DUO zapnúť alebo vypnúť, stlačte vrchné tlačidlo na 4 sekundy. Skontrolujte biele LED kontrolky na svojom IQOS zariadení a pozrite sa na úroveň nabitia batérie. Obe rozsvietené svetlá znamenajú, že je úplne nabitá a môžete IQOS 3 DUO dvakrát použiť. Jedno svetlo sa rovná jednému použitiu. Keď nesvieti nič, je čas dobiť nahrievač.                                            

(3) Vyberte IQOS 3 DUO z nabíjačky a opatrne vložte tabakovú náplň. Neotáčajte ňou, riskujete tým zlomenie čepeľe. Po vložení tabakovej náplne podržte tlačidlo. Ucítite vibrácie a svetlá začnú pomaly blikať. IQOS 3 DUO sa tak pripravuje. Začať s užívaním môžete vo chvíli, keď zavibruje dvakrát a obe LED kontrolky neprerušovane svietia.                                                                                                                     

(4) Keď IQOS 3 DUO opäť dvakrát zavibruje, váš čas je takmer na konci (3O sekúnd). Opatrne vyberte tabakovú náplň a stlačte tlačidlo. Skontrolujete tak stav zariadenia IQOS. Vo chvíli, keď vám ešte svieti jedna kontrolka, si môžete IQOS 3 DUO užiť znovu, v opačnom prípade dajte nahrievač späť do nabíjačky.                                                          

(5) Sledujte svetlá na nabíjačke. Keď blikajú, nahrievač sa nabíja. Pokiaľ svietia neprerušovane, zariadenie ja nabité.

Ako nabíjať IQOS 3 DUO

(1) Stlačte tlačidlo vreckovej nabíjačky IQOS 3 DUO a skontrolujte úroveň nabitia batérie. Blikajúce svetlo v hornej časti nabíjačky signalizuje vybitie batérie. Pripojte teda vreckovú nabíjačku IQOS 3 DUO do elektrickej zásuvky pomocou sieťového adaptéra a kábla IQOS. Teraz LED kontrolka signalizuje nabíjanie. Keď máte zariadenie úplne nabité, môžete svoje IQOS zariadenie použiť až 20x.          

(2) Skontrolujte LED kontrolky na svojom IQOS 3 DUO. Obidve rozsvietené svetlá znamenajú, že je batéria úplne nabitá a môžete IQOS 3 DUO dvakrát použiť. Jedno svetlo sa rovná jednému použitiu. Keď nesvieti nič, je čas dobiť nahrievač. 

(3) Vložte IQOS 3 DUO do nabíjačky. Skontrolujte obe svetlá v hornej časti nabíjačky. Keď blikajú, vaše zariadenie IQOS sa nabíja. Keď svietia stále, váš IQOS 3 DUO je pripravený na použitie.

Ako čistiť IQOS 3 DUO

 Čistenie je hračka, navyše vám prácu uľahčí náš IQOS čistič.                                           

(1) IQOS zariadenie sa čistí nasucho. Vrchný kryt vysuňte najmenej 30 sekúnd po poslednom použití.                                                                                                                           

(2) Zo svojho IQOS 3 DUO vyklepte zvyšný tabak a skontrolujte IQOS čistič, či nie je poškodený. Potom ho opatrne nasuňte na koniec nahrievača. Keď je IQOS čistič v nahrievači zasunutý na doraz, párkrát jemne otočte. Potom čistič vyberte. 

(3) Na dočistenie vnútra IQOS 3 DUO občas použite IQOS čistiace tyčinky.               

Čisté zariadenie IQOS zvýrazní skvelú chuť!

LearnMore_lifestyle-stills-shots-01_5

Vloženie tabakových náplní do IQOS 3 DUO

Pri vkladaní tabakovej náplne do IQOS 3 DUO sa ubezpečte, že náplňou netočíte, pretože tento pohyb môže poškodiť nahrievaciu čepeľ.

Pozrite si video

LearnMore_lifestyle-stills-shots-02_5

Nabíjanie IQOS 3 DUO 

Pre neustály pôžitok z tabaku nezabudnite udržiavať batériu IQOS 3 DUO vreckovej nabíjačky denne nabitú. (Malý tip: nabíjajte ju súčasne s telefónom.) IQOS 3 DUO sa bude nabíjať rýchlejšie, pokiaľ ho zapojíte do elektrickej zásuvky namiesto nabíjania napríklad cez USB. 

Pozrite si video – Ako nabíjať

LearnMore_lifestyle-stills-shots-03_5

Používanie IQOS 3 DUO

Na aktiváciu nahrievacej čepele stačí stlačiť tlačidlo IQOS 3 DUO na 4 sekundy. Kontrolky sa rozsvietia. Ak chcete IQOS nabiť, pomaly ho vložte do vreckovej nabíjačky a zavrite kryt. 

Pozrite si video

Máte ďalšie otázky týkajúce sa IQOS?

Sme vám k dispozícii naprieč niekoľkými kanálmi

TABAKOVÉ NÁPLNE, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SO ZARIADENÍM IQOS, OBSAHUJÚ NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVANIE ZARIADENIA IQOS PRETO NIE JE BEZ RIZÍK. NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM AKO ZNÍŽIŤ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM TABAKOVÝCH VÝROBKOV, JE ÚPLNE PRESTAŤ TABAKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAŤ.