Nahrievač

Vyskúšajme nasledujúce kroky

iqos 3 multi -ts-1

IQOS 3 MULTI funguje v teplotnom rozsahu medzi 0° a 50° C.
Ak je teplota prostredia nízka, skúste zohriať zariadenie v ruke po dobu aspoň 1 minúty.

TS-2---Do-not-press-(Global)---IQOS-3-MULTI

Nahrievacia čepeľ* sa aktivuje len jedným stlačením tlačidla zariadenia.
Keď svetielko indikátora prestane blikať a začne neprerušovane svietiť, zariadenie bude pripravené na použitie.
Potom už tlačidlo na zariadení nestláčajte, zariadenie by sa tým mohlo vypnúť.
* Proces zahrievania začne len vtedy, ak horné viečko zostane otvorené.

iqos 3 multi -ts-3

Urobte reset zariadenia.
Stlačte a držte tlačidlo na zariadení počas 8 sekúnd.
Všetky svetielka sa nakrátko zapnú a nabielo bliknú, čím signalizujú, že zariadenie je resetované.

iqos 3 multi -ts-4

Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté*. 
Zapojte ho aspoň na 20 minút do elektrickej zásuvky** (horné viečko musí byť zatvorené). Odporúčame plné nabitie, na ktoré je potrebných 75 minút.
* Raz stlačte tlačidlo a skontrolujte, či sa zapli svetielka. Ak nie, tlačidlo znovu stlačte a 4 sekundy podržte.
** USB porty na laptopoch nemusia mať dostatok elektrickej energie na to, aby nabili zariadenie, ak je úplne vybité.
 

TABAKOVÉ NÁPLNE, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SO ZARIADENÍM IQOS, OBSAHUJÚ NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVANIE ZARIADENIA IQOS PRETO NIE JE BEZ RIZÍK. NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM AKO ZNÍŽIŤ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM TABAKOVÝCH VÝROBKOV, JE ÚPLNE PRESTAŤ TABAKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAŤ.