Nahrievač

Vyskúšajme nasledujúce kroky

iqos 3 multi -ts-1

IQOS 3 MULTI funguje v teplotnom rozsahu medzi 0° a 50° C.
Ak je teplota prostredia nízka, skúste zohriať zariadenie v ruke po dobu aspoň 1 minúty.

TS-2---Do-not-press-(Global)---IQOS-3-MULTI

Nahrievacia čepeľ* sa aktivuje len jedným stlačením tlačidla zariadenia.
Keď svetielko indikátora prestane blikať a začne neprerušovane svietiť, zariadenie bude pripravené na použitie.
Potom už tlačidlo na zariadení nestláčajte, zariadenie by sa tým mohlo vypnúť.
* Proces zahrievania začne len vtedy, ak horné viečko zostane otvorené.

iqos 3 multi -ts-3

Urobte reset zariadenia.
Stlačte a držte tlačidlo na zariadení počas 8 sekúnd.
Všetky svetielka sa nakrátko zapnú a nabielo bliknú, čím signalizujú, že zariadenie je resetované.

iqos 3 multi -ts-4

Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté*. 
Zapojte ho aspoň na 20 minút do elektrickej zásuvky** (horné viečko musí byť zatvorené). Odporúčame plné nabitie, na ktoré je potrebných 75 minút.
* Raz stlačte tlačidlo a skontrolujte, či sa zapli svetielka. Ak nie, tlačidlo znovu stlačte a 4 sekundy podržte.
** USB porty na laptopoch nemusia mať dostatok elektrickej energie na to, aby nabili zariadenie, ak je úplne vybité.