Slovak

O ktorom zo zariadení IQOS sa chcete dozvedieť viac?

Ako používať IQOS 3 MULTI

Stručný sprievodca krok za krokom:                                                                 1. Skontrolujte, či je váš IQOS 3 MULTI zapnutý. To zistíte stlačením tlačidla na jednu sekundu. Svieti na zariadení svetlo? Pokiaľ nie, podržte tlačidlo IQOS 3 MULTI na 4 sekundy alebo ho nabite IQOS káblom a sieťovým adaptérom.                                                                                     

2. Otočte vrchný kryt IQOS 3 MULTI a vložte tabakovú náplň. Jemne ju zatlačte smerom dolu. (Tabakovou náplňou neotáčajte.)                           

3. Podržte tlačidlo, pokiaľ zariadenie nezavibruje a nezačne blikať.           

4. Keď IQOS 3 MULTI zavibruje dvakrát a prestane blikať, je pripravený na použitie.                                                                                                     

5. Keď začne zariadenie opäť blikať a vibrovať, ste takmer na konci užívania tabakovej náplne.                                                                            

6. Keď svetlo zhasne, odstráňte použitú tabakovú náplň. Teraz môžete používať IQOS 3 MULTI znovu, kedykoľvek budete chcieť.               

Ako nabíjať váš IQOS 3 MULTI

1. Stlačením tlačidla na IQOS 3 MULTI skontrolujte stav batérie.                

2. Svetlo v spodnej časti ukazuje, koľko energie zostáva vo vašom IQOS 3 MULTI.                                                                                                             

3. Pokiaľ sa batérie IQOS 3 MULTI vybila, pripojte ju do zásuvky a nabite IQOS káblom a sieťovým adaptérom. (Skontrolujte blikajúce svetlo, to potvrdzuje nabíjanie IQOS.)                                                                           

4. Keď je svetlo opäť plné, váš IQOS 3 MULTI je nabitý.

Ako čistiť váš IQOS 3 MULTI

Udržiavanie čistoty je dôležité, hlavne pokiaľ chcete mať z IQOS skvelý chuťový zážitok. Našťastie nový IQOS 3 MULTI čistič urobí väčšinu práce za vás:                                                                                                            

1. Ak chcete začať proces čistenia, nechajte svoj IQOS 3 MULTI vychladnúť.                                                                                                              

2. Dajte dole vrchný kryt a klepnutím na IQOS 3 MULTI uvoľnite všetok tabak uviaznutý vo vnútri.                                                                                      

3. Potom zložte viečko z IQOS čističa, vložte ho do IQOS a párkrát otočte.                                                                                                              

4. Z času na čas by ste tiež mali použiť IQOS čistiacu tyčinku na dočistenie svojho IQOS 3 MULTI. (Tyčinky používajte opatrne.)                                                       

5. Nakoniec vyčistite vnútro vrchného krytu IQOS 3 MULTI. Len tak si plne užijete chuť obľúbených tabakových náplní.

LearnMore_lifestyle-stills-shots-01_4

Vloženie tabakových náplní do IQOS 3 MULTI   

Pri vkladaní tabakovej náplne do IQOS 3 MULTI sa ubezpečte, že náplňou netočíte, pretože tento pohyb môže poškodiť nahrievaciu čepeľ.    

Pozrite si video
LearnMore_lifestyle-stills-shots-02_4

Nabíjanie IQOS 3 MULTI    

Pre neustály pôžitok z tabaku nezabudnite udržiavať batériu IQOS 3 MULTI denne nabitú. (Malý tip: nabíjajte ju súčasne s telefónom.) IQOS 3 MULTI sa bude nabíjať rýchlejšie, pokiaľ ho zapojíte do elektrickej zásuvky namiesto nabíjania napríklad cez USB. 

Pozrite si video – Ako nabíjať
LearnMore_lifestyle-stills-shots-03_4

Používanie IQOS 3 MULTI    

Na aktiváciu nahrievacej čepele stačí len raz stlačiť tlačidlo IQOS 3 MULTI. Keď svetelný indikátor prejde z blikania na stabilné svetlo, je váš IQOS pripravený. (Opätovným stlačením tlačidla ho môžete vypnúť.)

Pozrite si video

Máte ďalšie otázky týkajúce sa IQOS?

Sme vám k dispozícii naprieč niekoľkými kanálmi

TABAKOVÉ NÁPLNE, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SO ZARIADENÍM IQOS, OBSAHUJÚ NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVANIE ZARIADENIA IQOS PRETO NIE JE BEZ RIZÍK. NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM AKO ZNÍŽIŤ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM TABAKOVÝCH VÝROBKOV, JE ÚPLNE PRESTAŤ TABAKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAŤ.