Nahrievač

Vyskúšajme nasledujúce kroky

holder-ts-1-temperature-warning-global-iqos-3

IQOS 3 funguje v teplotnom rozsahu medzi 0° a 50° C.
Ak je teplota prostredia nízka, skúste zohriať nahrievač v ruke po dobu aspoň 1 minúty.

pg88-2-576x252

Nahrievacia čepeľ sa aktivuje len jedným stlačením tlačidla nahrievača.
Keď svetielko indikátora prestane blikať a začne neprerušovane svietiť, nahrievač bude pripravený na použitie.
Potom už tlačidlo na nahrievači nestláčajte, zariadenie by sa tým mohlo vypnúť.

holder-ts-3-holder-and-cleaning-stick-global-iqos-3

Čistiacou tyčinkou IQOS vyčistite konektor nahrievača (spodnú časť zariadenia). 
Konektor nahrievača musí byť úplne suchý.

holder-ts-4-charge-your-holder-global-iqos-3

Skontrolujte, či je vrecková nabíjačka zapnutá*, zapojená do elektrickej zásuvky** a či je nabitá (aspoň dve celé biele svetielka).
Vložte nahrievač do vreckovej nabíjačky (pamätajte na to, že magnetický konektor nahrievača musí smerovať dole) a počkajte 10 minút, alebo kým sa nahrievač plne nenabije (vrchné svetielko prenosnej nabíjačky sa zmení na neprerušovanú bielu).

* Raz stlačte tlačidlo vreckovej nabíjačky a skontrolujte, či sa zapli svetielka. Ak nie, tlačidlo znovu stlačte a 4 sekundy podržte.
** USB porty na laptopoch nemusia mať dostatok elektrickej energie na to, aby nabili vreckovú nabíjačku, ak je úplne vybitá.

Vrecková nabíjačka

Vyskúšajme nasledujúce kroky

charger-ts-1

Skontrolujte, či napájací adaptér alebo USB kábel nie sú poškodené. 
Ak nájdete nejaké poškodenie, skúste použiť novú súpravu adaptéra a kábla.
Zariadenia IQOS sú určené len na použitie s oficiálnymi alebo schválenými napájacími adaptérmi IQOS pre optimálne nabíjanie.

charger-ts-2-powered-up-global-iqos-3

Skontrolujte, či je vrecková nabíjačka zapnutá*. 
Zapojte ju aspoň na 20 minút do elektrickej zásuvky**. Odporúčame plné nabitie, na ktoré sú potrebné 2 hodiny.
* Raz stlačte tlačidlo vreckovej nabíjačky a skontrolujte, či sa zapli svetielka. Ak nie, tlačidlo znovu stlačte a 4 sekundy podržte.
** USB porty na laptopoch nemusia mať dostatok elektrickej energie na to, aby nabili vreckovú nabíjačku, ak je úplne vybitá.

charger-ts-3-reset-global-iqos-3

Urobte reset vreckovej nabíjačky. 
Stlačte tlačidlo umiestnené na vreckovej nabíjačke a 8 sekúnd ho podržte.
Všetky svetielka sa nakrátko zapnú a nabielo bliknú, čím signalizujú, že zariadenie je resetované.

charger-ts-4-holder-and-cleaning-stick-global-iqos-3

Čistiacou tyčinkou IQOS vyčistite konektor nahrievača (spodnú časť zariadenia). 
Konektor nahrievača musí byť úplne suchý.
Vložte nahrievač späť do prenosnej nabíjačky (pamätajte na to, že magnetický konektor nahrievača musí smerovať dole).