Slovak
Späť
layer-1433

Ako sa IQOS nabíja?

Samotný IQOS sa vo vreckovej nabíjačke nabije za päť minút. Plné nabitie vreckovej nabíjačky IQOS z elektrickej zásuvky trvá asi 90 minút. Počas nabíjania môžete IQOS kedykoľvek vybrať z vreckovej nabíjačky, použiť ho a vrátiť späť.

 

Aby nabíjačka fungovala, nemusí byť úplne nabitá, ale keď je plne nabitá, môžete IQOS použiť najmenej dvadsaťkrát.

CaptureScreenshotHowToCleanPlay

Ako sa IQOS čistí?

Príslušenstvo na vyčistenie IQOS nájdete v originálnom balení. Skladá sa z čistiacej súpravy IQOS a z čistiacich tyčiniek.

Keď vyberiete IQOS z vreckovej nabíjačky, dajte dolu vrchný kryt.  

Telo IQOS vsuňte na doraz do väčšej z kefiek a krúživým pohybom jemne vyčistite. Vrchný kryt IQOS vsuňte na doraz do krátkej kefky z čistiacej súpravy IQOS a krúživým pohybom vyčistite.

Vrchný kryt môžete tiež opláchnuť čistou vodou.

Ak zostala časť tabakovej náplne v kryte IQOS, použite čistiaci háčik (háčik je uložený v dlhej čistiacej kefke).

Háčik vsuňte do vrchného krytu a krúživým pohybom pri súčasnom zasúvaní a vysúvaní háčika kryt vyčistite.

Čistiace kefky IQOS pravidelne umývajte. Stačí ich opláchnuť vodou a nechať úplne vyschnúť.

Na dôkladné vyčistenie použite čistiace tyčinky na odstránenie posledných zvyškov nečistôt. "Čistenie odporúčame po každých 20 tabakových náplniach."

TABAKOVÉ NÁPLNE, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SO ZARIADENÍM IQOS, OBSAHUJÚ NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVANIE ZARIADENIA IQOS PRETO NIE JE BEZ RIZÍK. NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM AKO ZNÍŽIŤ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM TABAKOVÝCH VÝROBKOV, JE ÚPLNE PRESTAŤ TABAKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAŤ.