Slovak

IQOS. LEPŠIA VOĽBA PRE DOSPELÝCH FAJČIAROV

Objavte benefity IQOS

Benefits - header - iqos

NOVÝ SPÔSOB UŽÍVANIA TABAKU


Benefits - runner

Ak hľadáte alternatívu k fajčeniu, IQOS je lepšou volbou. Zažite naozajstnú chuť skutočného tabaku spolu s benefitmi, ktoré klasické cigarety jednoducho nemôžu poskytnúť. 

IQOS má v priemere o 90 - 95 % menej škodlivých látok ako referenčná cigareta.*

 

Úplný prechod na IQOS môže predstavovať menšie riziko pre vaše zdravie než pokračovanie vo fajčení.

 

Dôležité informácie: To neznamená, že IQOS je bez rizika

Benefits - runner

*Priemerné zníženie koncentrácií (vzťahujúce sa na jeden kus náplne) jednotlivých škodlivých a potenciálne škodlivých zložiek meraných v aerosóle IQOS v porovnaní so štandardnou 9,4 mg „dechtovou“ referenčnou cigaretou (3R4F) vytvorenou pre výskumné účely. Zber aerosólu a dymu uskutočnený podľa pravidiel pre simulátor fajčenia Health Canada Intense (objem potiahnutia: 55 ml, trvanie potiahnutia: 2 sekundy, interval medzi potiahnutiami: 30 sekúnd). Výpočty zníženia nezahŕňajú nikotín.

Benefits - couple
Benefits - couple

*Priemerné zníženie koncentrácií (vzťahujúce sa na jeden kus náplne) jednotlivých škodlivých a potenciálne škodlivých zložiek meraných v aerosóle IQOS v porovnaní so štandardnou 9,4 mg „dechtovou“ referenčnou cigaretou (3R4F) vytvorenou pre výskumné účely. Zber aerosólu a dymu uskutočnený podľa pravidiel pre simulátor fajčenia Health Canada Intense (objem potiahnutia: 55 ml, trvanie potiahnutia: 2 sekundy, interval medzi potiahnutiami: 30 sekúnd). Výpočty zníženia nezahŕňajú nikotín.

Benefits - smoke 2

Chuť skutočného tabaku pri používaní IQOS bez zápachu ako pri fajčení cigariet. Pri používaní IQOS budete menej obťažovať svoje okolie. 

BEZ DYMU 

Pri používaní IQOS tabak nehorí, takže sa netvorí žiadny dym. Zahrievaním tabaku v IQOS vzniká aerosól, ktorý sa rozptýli rýchlejšie.

Benefits - smoke

BEZ DYMU 

Benefits - smoke 2

Pri používaní IQOS tabak nehorí, takže sa netvorí žiadny dym. Zahrievaním tabaku v IQOS vzniká aerosól, ktorý sa rozptýli rýchlejšie.

Benefits - smoke

Chuť skutočného tabaku pri používaní IQOS bez zápachu ako pri fajčení cigariet. Pri používaní IQOS budete menej obťažovať svoje okolie. 

TABAKOVÉ NÁPLNE, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SO ZARIADENÍM IQOS, OBSAHUJÚ NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVANIE ZARIADENIA IQOS PRETO NIE JE BEZ RIZÍK. NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM AKO ZNÍŽIŤ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM TABAKOVÝCH VÝROBKOV, JE ÚPLNE PRESTAŤ TABAKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAŤ.