Slovak

Objavte vlastnosti IQOS zariadení.

Naša najlepšia alternatíva pre uspokojenie z chuti skutočného tabaku.

IQOS 3 DUO open

Lepšia voľba.


IQOS heated tobacco

Dospelí fajčiari si môžu stále užívať život naplno, a zároveň si vychutnávať menej škodlivú alternatívu fajčenia cigariet. Uspokojenie zostáva a navyše je IQOS lepšia voľba ako pokračovanie vo fajčení cigariet a produkuje o 95 % menej škodlivých chemických  látok v porovnaní s cigaretami.*

Úplný prechod na IQOS predstavuje menšie riziko pre tvoje zdravie než pokračovanie s fajčením.
 
Dôležité informácie: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
 

IQOS heated tobacco IQOS heated tobacco

*Doplňujúca informácia: Priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 95 %.

IQOS 3 DUO heat not burn
IQOS 3 DUO heat not burn

*Doplňujúca informácia: Priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 95 %.

Žiadny oheň, popol ani spaľovanie.

Try IQOS for Free
HEETS Tobacco Heatsticks

Užite si svoje chvíle s IQOS vždy v správny čas.
Na rozdiel od cigariet vás IQOS nespáli. Vzhľadom na to, že tu nedochádza k spaľovaniu tabaku, IQOS nahrievač nemá žeravý koniec a neodpadáva z neho špinavý popol.

Žiadny oheň, popol ani spaľovanie.

HEETS Tobacco Heatsticks

Užite si svoje chvíle s IQOS vždy v správny čas.
Na rozdiel od cigariet vás IQOS nespáli. Vzhľadom na to, že tu nedochádza k spaľovaniu tabaku, IQOS nahrievač nemá žeravý koniec a neodpadáva z neho špinavý popol.

Try IQOS for Free

TABAKOVÉ NÁPLNE, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SO ZARIADENÍM IQOS, OBSAHUJÚ NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVANIE ZARIADENIA IQOS PRETO NIE JE BEZ RIZÍK. NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM AKO ZNÍŽIŤ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM TABAKOVÝCH VÝROBKOV, JE ÚPLNE PRESTAŤ TABAKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAŤ.