Slovak

IQOS. LEPŠIA VOĽBA PRE DOSPELÝCH FAJČIAROV

Objavte benefity IQOS

Benefits - header - iqos

NOVÝ SPÔSOB UŽÍVANIA TABAKU


Benefits - runner

Ak hľadáte alternatívu k fajčeniu, IQOS je lepšou volbou. Zažite naozajstnú chuť skutočného tabaku spolu s benefitmi, ktoré klasické cigarety jednoducho nemôžu poskytnúť. 

IQOS produkuje o 95 % menej škodlivých chemických látok v porovnaní s cigaretami.*

 

Úplný prechod na IQOS predstavuje menšie riziko pre tvoje zdravie než pokračovanie s fajčením.

 

Dôležité informácie: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.

Benefits - runner

*Doplňujúca informácia: Priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 95 %.

Benefits - couple
Benefits - couple

*Doplňujúca informácia: Priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 95 %.

Benefits - smoke 2

Chuť skutočného tabaku pri používaní IQOS bez zápachu ako pri fajčení cigariet. Pri používaní IQOS budete menej obťažovať svoje okolie. 

BEZ DYMU 

Pri používaní IQOS tabak nehorí, takže sa netvorí žiadny dym. Zahrievaním tabaku v IQOS vzniká aerosól, ktorý sa rozptýli rýchlejšie.

Benefits - smoke

BEZ DYMU 

Benefits - smoke 2

Pri používaní IQOS tabak nehorí, takže sa netvorí žiadny dym. Zahrievaním tabaku v IQOS vzniká aerosól, ktorý sa rozptýli rýchlejšie.

Benefits - smoke

Chuť skutočného tabaku pri používaní IQOS bez zápachu ako pri fajčení cigariet. Pri používaní IQOS budete menej obťažovať svoje okolie.