Slovak

Dôležité informácie o IQOS

 

 • IQOS je určený pre dospelých fajčiarov, ktorí chcú pokračovať v užívaní tabakových výrobkov.
   
 • IQOS nie je určený pre ľudí, ktorí nikdy nefajčili alebo ktorí prestali užívať tabakové alebo nikotínové výrobky.
   
 • IQOS nie je alternatívou k ukončeniu užívania tabakových a nikotínových výrobkov.
   
 • Aby mohli dospelí fajčiari plne pocítiť výhody plynúce z používania IQOS, mali by úplne prejsť na IQOS a cigariet sa natrvalo vzdať. 

 

Tabak a jeho vplyv na zdravie
 

 • Používanie zariadenia IQOS nie je bez rizík.
   
 • Tabakové náplne HEETS obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou.
   
 • Najlepším spôsobom, ako znížiť zdravotné riziká spojené s tabakom, je úplne prestať tabakové a nikotínové výrobky užívať.

 

Nikotín
 

 • Nikotín sa prirodzene vyskytuje v tabaku použitom v náplniach HEETS.
   
 • Nikotín je návykový a môže mať vedľajšie účinky podobné tým, ktoré sa spájajú s inými výrobkami s obsahom nikotínu, akými sú napr. bolesti hlavy, zvracanie alebo zápal hrdla.  Ak sa u vás objavia tieto príznaky, prestaňte používať náplne HEETS a vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
   
 • IQOS zariadenie nie je určené pre ľudí s problémami so srdcom ani diabetikov.
   
 • IQOS zariadenie by sa nemalo používať počas tehotenstva alebo dojčenia.
   
 • Ak ste tehotná, dojčíte alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, mali by ste úplne prestať užívať tabakové výrobky a výrobky obsahujúce nikotín a vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

 

Deti a mladiství
 

 • IQOS zariadenie je určené výlučne pre dospelých.
   
 • Deti a mladiství by IQOS zariadenie nemali používať za žiadnych okolností.

TABAKOVÉ NÁPLNE, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SO ZARIADENÍM IQOS, OBSAHUJÚ NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVANIE ZARIADENIA IQOS PRETO NIE JE BEZ RIZÍK. NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM AKO ZNÍŽIŤ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM TABAKOVÝCH VÝROBKOV, JE ÚPLNE PRESTAŤ TABAKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAŤ.