Slovak

Dôležité informácie o IQOS

 

 • IQOS je určený pre dospelých fajčiarov, ktorí chcú pokračovať v užívaní tabakových výrobkov.
   
 • IQOS nie je určený pre ľudí, ktorí nikdy nefajčili alebo ktorí prestali užívať tabakové alebo nikotínové výrobky.
   
 • IQOS nie je alternatívou k ukončeniu užívania tabakových a nikotínových výrobkov.
   
 • Aby mohli dospelí fajčiari plne pocítiť výhody plynúce z používania IQOS, mali by úplne prejsť na IQOS a cigariet sa natrvalo vzdať. 

 

Tabak a jeho vplyv na zdravie
 

 • Používanie zariadenia IQOS nie je bez rizík.
   
 • Tabakové náplne HEETS obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou.
   
 • Najlepším spôsobom, ako znížiť zdravotné riziká spojené s tabakom, je úplne prestať tabakové a nikotínové výrobky užívať.

 

Nikotín
 

 • Nikotín sa prirodzene vyskytuje v tabaku použitom v náplniach HEETS.
   
 • Nikotín je návykový a môže mať vedľajšie účinky podobné tým, ktoré sa spájajú s inými výrobkami s obsahom nikotínu, akými sú napr. bolesti hlavy, zvracanie alebo zápal hrdla.  Ak sa u vás objavia tieto príznaky, prestaňte používať náplne HEETS a vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
   
 • IQOS zariadenie nie je určené pre ľudí s problémami so srdcom ani diabetikov.
   
 • IQOS zariadenie by sa nemalo používať počas tehotenstva alebo dojčenia.
   
 • Ak ste tehotná, dojčíte alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, mali by ste úplne prestať užívať tabakové výrobky a výrobky obsahujúce nikotín a vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

 

Deti a mladiství
 

 • IQOS zariadenie je určené výlučne pre dospelých.
   
 • Deti a mladiství by IQOS zariadenie nemali používať za žiadnych okolností.