Slovak

Dôležité informácie o IQOS

 

PMI ponúka množstvo kvalitných a na vedeckom výskume založených produktov bez dymu, ktoré predstavujú lepšiu voľbu pre zdravie ako pokračovanie vo fajčení. Naša vízia je, že jedného dňa produkty bez dymu úplne nahradia cigarety. Fajčenie cigariet spôsobuje vážne ochorenia a vyvoláva závislosť. Bez debaty, najlepšie rozhodnutie, ktoré môže každý fajčiar urobiť, je úplne prestať s užívaním tabaku a nikotínu.

 • PMI produkty bez dymu sú určené pre dospelých, ktorí by inak naďalej fajčili alebo užívali iné nikotínové produkty.
 • Neponúkame PMI produkty bez dymu ľuďom, ktorí nikdy nefajčili alebo neužívali nikotínové výrobky, ani tým, ktorí už s užívaním tabaku a nikotínu v akejkoľvek forme prestali.
 • Naše výrobky bez dymu nepredstavujú alternatívu k ukončeniu fajčenia ani nie sú navrhnuté ako pomoc pri odvykaní od fajčenia. Neplnoletí by nemali tabak alebo nikotín užívať v akejkoľvek forme.

Prečítajte si viac v našom materiáli Postupy pre správny prechod na bezdymové výrobky PMI tu.

 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY

Tabak a nikotín

 • Tabakové náplne obsahujú nikotín, ktorý je návykový.
 • IQOS a tabakové náplne nie sú bez rizika.
 • Najlepší spôsob, ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku, je úplne prestať tabak a nikotín užívať.
 • Niektorí užívatelia IQOS a tabakových náplní uvádzali, že pociťovali bolesť brucha, bolesti v hrudníku, pocit dusenia sa, kašeľ, sťažené dýchanie, závraty, sucho v ústach, sucho v hrdle, zápal ďasien, bolesti hlavy, nepokoj, pocit plného nosa, nevoľnosť, zápal ústnej dutiny, búšenie srdca, zápal hrdla a zvracanie.
 • Výrobky obsahujúce nikotín by nemali užívať osoby, ktoré trpia alebo sú ohrozené chorobami srdca, sú diabetici, trpia epilepsiou alebo majú záchvaty.
 • Výrobky obsahujúce nikotín by nemali byť užívané počas tehotenstva alebo dojčenia. Ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo sa domnievate, že by ste mohli byť tehotná, mali by ste hneď prestať s užívaním tabaku ako aj s užívaním nikotínu.
 • Ukončenie fajčenia alebo prechod na IQOS a tabakové náplne, alebo na iné výrobky obsahujúce nikotín môže vyžadovať úpravu dávkovania niektorých liekov (napr. theofylínu, klozapínu, ropinirolu).
 • Ak máte otázky ohľadom toho, či by ste mali užívať IQOS a tabakové náplne pri svojom súčasnom zdravotnom stave, obráťte sa, prosím, na odborníka v zdravotníctve.

Výhradné používanie tabakových náplní HEETS

 • Zariadenie IQOS a tabakové náplne nakupujte len v IQOS predajniach, na IQOS.com alebo u iných autorizovaných predajcov.
 • IQOS používajte výhradne s originálnymi tabakovými náplňami.
 • Nikdy nepoužívajte IQOS s cigaretou alebo podobnými výrobkami, ktoré nie sú na používanie s IQOS schválené. Keď tak urobíte, môže dôjsť k zraneniu. Tabakové náplne nijako neupravujte ani do nich nepridávajte žiadne látky. Keď tak urobíte, môže dôjsť k zraneniu.

Užívatelia by si mali predtým, ako začnú tento produkt používať, prečítať úplné znenie textu bezpečnostné upozornenia a pokyny, ktorý obsahuje dôležité bezpečnostné informácie týkajúce sa používania výrobku:
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS 2.4+
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS 3
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS 3 MULTI
Bezpečnostné upozornenia & Pokyny k IQOS 3 DUO
Licenčná zmluva k firmwaru


Prečítajte si, prosím, ďalšie dôležité informácie vo FAQ tu.

Na našich webových stránkach môžete nájsť nasledujúcu komunikáciu pre zákazníkov, ktorá vychádza z nižšie uvedených zdrojov:

Štúdie* ukázali, že spokojnosť tých, ktorí úplne prešli na IQOS, je porovnateľná s tými, ktorí naďalej fajčili cigarety.
* Zdroj: trojmesačné klinické štúdie vykonávané v USA a Japonsku so 160 dospelými fajčiarmi v reálnych podmienkach (ambulantne).

IQOS zanecháva významne menej škvŕn na zuboch* ako cigarety. Dôležitá informácia: keď na zuboch už škvrny máte, prechod na IQOS sfarbenie týchto škvŕn nezmení.
* Zdroj: neklinická laboratórna štúdia vykonávaná vo Švajčiarsku na ľudských zuboch a najbežnejšie používaných zubných náhradách. Na rozdiel od podmienok v reálnom svete neboli tieto zuby vystavené pôsobeniu ďalších látok spôsobujúcich vznik škvŕn, ako sú káva, čaj a víno, ktoré by inak ovplyvnili výsledky.

Fajčiari, ktorí prešli na IQOS, uvádzajú, že v ústach majú menej nepríjemného pocitu a menej nepríjemnej pachute v porovnaní po vyfajčení cigarety.*
* Zdroj: online prieskum uskutočnený treťou stranou (výskumnými agentúrami) v rokoch 2015, 2016 a 2017 medzi 3 344 užívateľmi IQOS v Japonsku, vo Švajčiarsku, v Taliansku, Rumunsku a Rusku.

TABAKOVÉ NÁPLNE, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SO ZARIADENÍM IQOS, OBSAHUJÚ NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVANIE ZARIADENIA IQOS PRETO NIE JE BEZ RIZÍK. NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM AKO ZNÍŽIŤ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM TABAKOVÝCH VÝROBKOV, JE ÚPLNE PRESTAŤ TABAKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAŤ.