Slovak

Porovnať produkty IQOS

 Vyberte maximálne dva IQOS výrobky

Porovnať

*ak je zariadenie v prostredí optimálnej prevádzkovej teploty
** Platí ak je zariadenie nabíjane originálnym káblom a adaptérom z elektrickej zásuvky