Slovak

Porovnať produkty IQOS

 Vyberte maximálne dva IQOS výrobky

Porovnať

*ak je zariadenie v prostredí optimálnej prevádzkovej teploty
** Platí ak je zariadenie nabíjane originálnym káblom a adaptérom z elektrickej zásuvky

 

TABAKOVÉ NÁPLNE, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SO ZARIADENÍM IQOS, OBSAHUJÚ NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVANIE ZARIADENIA IQOS PRETO NIE JE BEZ RIZÍK. NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM AKO ZNÍŽIŤ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM TABAKOVÝCH VÝROBKOV, JE ÚPLNE PRESTAŤ TABAKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAŤ.