Slovak

Viac ako desaťročie vývoja a miliardové investície

IQOS je produkt, na ktorý sa oplatí prejsť.

Technology top header img

Spojenie najlepšieho tabaku s najlepšími technológiami.

Technológia – okolo nej sa točí svet. V priebehu rokov radikálne zmenila naše životy k lepšiemu. Spôsob, akým pracujeme, komunikujeme, cestujeme. A s IQOS aj spôsob, akým si vychutnávame tabak.

 Ale technológia ide ruka v ruke s vedou. Bez nej by sa nám IQOS vytvoriť nepodarilo. Vďaka tejto dokonalej kombinácii vedy a technológie sme vytvorili lepšiu alternatívu k fajčeniu.

Gold IQOS technology
Blue IQOS technology

ZAHRIEVANIE VERZUS SPAĽOVANIE

Zahrievanie tabaku namiesto jeho spaľovania sa môže zdať ako malá zmena - ale celkom mení spôsob užívania tabaku. Keď si zapálite cigaretu, teplota horenia tabaku na špičke je viac ako 800 °C, čím sa vytvára dym a popol. IQOS zahrieva tabak na teplotu do 300 °C, čím sa uvoľňuje skutočná chuť tabaku a nikotín bez toho, aby tabak horel.

Gold on table

TECHNOLÓGIA IQOS HEATCONTROL

IQOS HeatControl™ je špeciálne navrhnutá a patentovaná technológia, ktorá monitoruje a kontroluje teplotu nahrievacej čepele IQOS. Nahrievacia čepeľ je vyrobená z keramiky s platinovými, zlatými a striebornými pásikmi. Pomocou technológie IQOS HeatControl(TM) sa tabak zahrieva na ideálnu teplotu počas 14 potiahnutí alebo okolo 6 minút (podľa toho, ktoré nastane skôr), čo zabezpečuje konzistentnú chuť tabaku bez horenia.

TABAKOVÉ NÁPLNE, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SO ZARIADENÍM IQOS, OBSAHUJÚ NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVANIE ZARIADENIA IQOS PRETO NIE JE BEZ RIZÍK. NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM AKO ZNÍŽIŤ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM TABAKOVÝCH VÝROBKOV, JE ÚPLNE PRESTAŤ TABAKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAŤ.