Slovak

Skutočná a lepšia voľba ako pokračovanie vo fajčení.

IQOS vs E-Cigarettes

Na rozdiel od vaporizácie kvapaliny u e-cigariet, IQOS používa inovatívne tabakové náplne.
Tabak je do nich starostlivo vyberaný a spracovávaný tak, aby zabezpečil rovnomerné nahrievanie, poskytoval konzistentnú chuť a uspokojenie podobné fajčeniu cigariet.

Preto väčšina fajčiarov, ktorí prejdú z cigariet na IQOS, prestane úplne fajčiť cigarety.*

*Finančné údaje alebo odhady PMI, užívateľské panely IQOS a prieskum trhu PMI.

Je IQOS e-cigareta?

Nie. Hoci sú to obe elektronické zariadenia a nevytvárajú dym ako cigarety, je tu jeden zásadný rozdiel, ktorý odlišuje IQOS od elektronických cigariet: IQOS nahrieva skutočný tabak a produkuje tabakové pary.

IQOS vs E-Cigarettes

Je IQOS e-cigareta?

IQOS vs E-Cigarettes

Nie. Hoci sú to obe elektronické zariadenia a nevytvárajú dym ako cigarety, je tu jeden zásadný rozdiel, ktorý odlišuje IQOS od elektronických cigariet: IQOS nahrieva skutočný tabak a produkuje tabakové pary.

IQOS vs E-Cigarettes

Na rozdiel od vaporizácie kvapaliny u e-cigariet, IQOS používa inovatívne tabakové náplne.
Tabak je do nich starostlivo vyberaný a spracovávaný tak, aby zabezpečil rovnomerné nahrievanie, poskytoval konzistentnú chuť a uspokojenie podobné fajčeniu cigariet.

Preto väčšina fajčiarov, ktorí prejdú z cigariet na IQOS, prestane úplne fajčiť cigarety.*

*Finančné údaje alebo odhady PMI, užívateľské panely IQOS a prieskum trhu PMI.

IQOS - Prečo sme sa rozhodli tabak nahrievať miesto spaľovania?

IQOS funguje bez spaľovania s výrazne nižším množstvom škodlivých látok. IQOS produkuje o 95 % menej škodlivých chemických látok v porovnaní s cigaretami.* 

Úplný prechod na IQOS predstavuje menšie riziko pre vaše zdravie než pokračovanie s fajčením. 

Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový. 

 

*Priemerné zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 95 %.

To, že IQOS nič nespaľuje, znamená, že neprodukuje popol ani zapáchajúci cigaretový dym. Menšia je aj pravdepodobnosť, že budete obťažovať niekoho vo svojom okolí. Žiaden pretrvávajúci zápach rúk, vlasov alebo oblečenia. Urobte si čas na to, aby ste zistili, či je pre vás IQOS tá správna alternatíva.

IQOS Heat Not Burn
IQOS Heat Not Burn
IQOS vs. elektronická cigareta
Heated Tobacco vs E-Cigarettes

IQOS a elektronické cigarety, oboje sú alternatívy fajčenia cigariet.

TABAKOVÉ NÁPLNE, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SO ZARIADENÍM IQOS, OBSAHUJÚ NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVANIE ZARIADENIA IQOS PRETO NIE JE BEZ RIZÍK. NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM AKO ZNÍŽIŤ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM TABAKOVÝCH VÝROBKOV, JE ÚPLNE PRESTAŤ TABAKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAŤ.