Slovak

Objavte výnimočné príbehy

 

Buďte sami sebou. Buďte výnimoční.

Nemusíte byť dokonalí na to, aby ste boli výnimoční. Buďte sami sebou. Smejte sa s radosťou. Milujte s vášňou. Žite s potešením.

Chce to len zmenu perspektívy.

Ako ľudia sa posúvame vpred. A vždy hľadáme lepšiu cestu. Spoločne nachádzame niečo výnimočného v každom okamihu.

Nikdy sa neuspokojte s priemernosťou.

Vaše najlepšie momenty sa merajú v pocitoch. Keď objavíte lepší spôsob, nemôžete si pomôcť, jednoducho sa usmievate.

BRAND_bclp-what-is-iqos-desktop

PREČO JE IQOS VÝNIMOČNÝ

ZISTIŤ VIAC

BRAND_bclp-store-locator-desktop

NAVŠTÍVTE NÁS

VYHLADAŤ PREDAJŇU

TABAKOVÉ NÁPLNE, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SO ZARIADENÍM IQOS, OBSAHUJÚ NIKOTÍN, KTORÝ JE NÁVYKOVOU LÁTKOU. POUŽÍVANIE ZARIADENIA IQOS PRETO NIE JE BEZ RIZÍK. NAJLEPŠÍM SPÔSOBOM AKO ZNÍŽIŤ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM TABAKOVÝCH VÝROBKOV, JE ÚPLNE PRESTAŤ TABAKOVÉ VÝROBKY UŽÍVAŤ.